Základní údaje

Město Zábřeh

Address:
Masarykovo nám. 510/6
789 01, Zábřeh
Czech Republic
ID.NO.: 00303640
Phone: +420-583468111
+420-583468234
Location:PAV Z / 027
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.03.02 Programmes for regional development