Základní údaje

MEDIA/ST, s.r.o.

Address:
Moyzesova 35
010 01, Žilina
Slovakia
ID.NO.: 36380849
Phone: +421-415640370
Location:PAV P / 133
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Stručná charakteristika časopisu:
Strojárstvo/Strojírenství je európsky časopis pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o informácie zo strojárstva a príbuzných odborov. Venuje sa špecializovaným odborným témam, vytvára priestor na publikačnú činnosť strojárskych odborníkov z praxe, vedeckých inštitúcií a univerzít. Okrem prezentácíí firiem, časopis venuje priestor názorom top manažérov, aktuálnym informáciám z domova a eurozóny. Významnú pozornosť venuje automobilovému priemyslu, logistike, robotike a informačným technológiám. Pravidelne prináša informácie z veľtrhov a výstav a aktuálne technické novinky z celého sveta. Na stránkach časopisu Strojárstvo/Strojírenství, ktorý je na trhu už 20. rok, nájdete množstvo ďalších aktualít z hospodárskeho života v SR, ČR i z ďalších štátov EÚ, zaujímavé témy, rozhovory, reportáže i analytické články. Špecializovaná príloha Strojárstvo Extra, ktorá je súčasťou časopisu, je určená na prezentáciu recenzovaných odborných príspevkov a ďalších zaujímavostí z akademického prostredia. Časopis je distribuovaný v SR, ČR a v krajinách EÚ, najmä na významných veľtrhoch.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.23.01 Specialist newspapers and journals