Základní údaje

LUKACEK s.r.o.

Address:
Močarianská 10
071 01, Michalovce
Slovakia
ID.NO.: 36586218
Phone: +421-566431711
Location:PAV V / 140
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

CE type aluminium plates
Front panels
Installing boxes

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.24 Face labels