Základní údaje

Kraj Vysočina

Address:
Žižkova 57
587 33, Jihlava
Czech Republic
ID.NO.: 70890749
Phone: +420-564602111
+420-564602533
Location:VP Z1 / 001
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.34 Schools