Základní údaje

KOTRA - Korea Trade-Investment Promotion Agency

Adresse:
13 Heonreung-Ro, Seocho-Gu
137-749, Seoul
Südkorea
ID-Nr.:  
Telefon: +420-245005654
Standort:PAV Z / 067
Messe: MSV

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu