Základní údaje

KOTRA - Korea Trade-Investment Promotion Agency

Address:
13 Heonreung-Ro, Seocho-Gu
137-749, Seoul
South Korea
ID.NO.:  
Phone: +420-245005654
Location:PAV Z / 067
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu