Základní údaje

Keyence International (Belgium) NV/SA

Adresa:
City Empiria, Na Strži 1702/65
140 62, Praha 4
Česká republika
IČO: 24732010
Telefon: +32-15285356
+420-222191483
Umístění:PAV F / 030
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu