Základní údaje

JUNKER Industrial Equipment s. r. o.

Address:
Chrudichromská 2423/15a
680 01, Boskovice
Czech Republic
ID.NO.: 60730285
Phone: +420-516499310
Location:PAV Z / 048
Trade fair: Fondex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12.02 Equipment of melting plants