Základní údaje

JAC Coupling

Address:
720-1 Hakjangdong
720-1, Sasang-gu, Busan
South Korea
ID.NO.:  
Phone: +82-513170822
Location:PAV Z / 067
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories