Základní údaje

INESA (Group) Co., Ltd.

Address:
No. 168 Tianlin Rd.
200233, Shanghai
China
ID.NO.:  
Phone: +86-13795261670
Location:PAV A1 / 029
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu