Základní údaje

Hemimex b.v.

Adresa:
Saffierborch 10
5241 LN, Rosmalen
Nizozemí
IČO:  
Telefon: +31-735219125
Umístění:PAV V / 039
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Firmy zastoupené vystavovatelem

West Friesland Metagis

  • Nizozemí