Základní údaje

Hangzhou Videopark Technology Co., Ltd.

Address:
No. 33 Xinwen Rd.
310015, Zhejiang
China
ID.NO.:  
Phone: +86-057162650799
Location:PAV A1 / 029
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.05.01.09 Monitors