Základní údaje

HAHN Robotics

Address:
Königsberger Str. 2
64354, Reinheim
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-67649022
Location:PAV C / 015
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.11 Industrial robots and their assemblies