Základní údaje

GSE TECHNOLOGY B.V.

Adresa:
Dubloen 11
5751 PX, Deurne
Nizozemí
IČO:  
Telefon: +31-493352121
Umístění:PAV P / 023
Veletrh: MSV

Firma vystavuje na stánku:

SK Technik, spol. s r.o.

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu