Základní údaje

ELYON INDUSTRY Co., Ltd.

Address:
1806, 60, Centum buk-daero
48059, Haeundae-gu, Busan
South Korea
ID.NO.:  
Phone: +82-517809040
Location:PAV Z / 067
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.04 Metal workpieces