Základní údaje

Elektrotechnický zkušební ústav s. p.

Address:
Pod Lisem 129
171 02, Praha 8 - Troja
Czech Republic
ID.NO.: 00001481
Phone: +420-266104111
WWW: www.ezu.cz
Location:PAV Z / 029
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories