Základní údaje

ELCOM, a.s.

Address:
Na Větrově 34
142 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 25077155
Phone: +420-226207465
Location:PAV Z / 030
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories