Základní údaje

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Address:
Hlinky 151
656 46, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 25508881
Phone: +420-543171111
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.03.06 Tramways