Základní údaje

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Adresa:
Dittrichova 21
128 01, Praha 2
Česká republika
IČO: 00001171
Telefon: +420-224907576
Umístění:PAV P / 083
Veletrh: MSV

Firma vystavuje na stánku:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Služby proexportní agentury CzechTrade usnadňují firmám rozhodování o výběru vhodných exportních teritorií, zkracují dobu vstupu na daný trh a podporují aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. CzechTrade poskytuje exportérům pestrou škálu individuálních služeb v bezmála pěti desítkách zemí od detailního průzkumu trhu, přes oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o český produkt, zjištění informací o konkurenci až po organizaci obchodních jednání se zahraničními firmami. Patří sem analýzy teritorií, trendů nebo obchodních příležitostí a v neposlední řadě také exportní vzdělávání.