Základní údaje

Brück AM spol. s r.o.

Address:
č. p. 10
565 43, Zámrsk
Czech Republic
ID.NO.: 49685643
Phone: +420-465481285
Location:VP P / 014
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.22 Permanent magnets