Základní údaje

boeck GmbH

Address:
Ludwigstraße 8
89340, Leipheim
Germany
ID.NO.: 815440256
Phone: +49-82212003961
Location:PAV B / 043
Trade fair: Pro Fintech

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14.01.03.01 Industrial brushes