Základní údaje

Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.

Address:
Tovární 2147
753 01, Hranice
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-603229842
Trade fair: MSV

Company exhibits at stand:

ALFA FAIRS s.r.o.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories