Základní údaje

Applied Meters, a.s.

Address:
Budovateľská 50
080 01, Prešov
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-917553835
Location:PAV V / 140
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.34.13 Electric meters