Základní údaje

Aoyu Graphite Group Co.,Ltd

Address:
No. 78 Xishan Road Jiguan District
158100, Jixi
China
ID.NO.:  
Phone: +86-13159897188
Location:PAV A1 / 009
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.13.17 Sealing cords