Základní údaje

Antejas Steel s.r.o.

Address:
Švabinského 1700
702 00, Ostrava
Czech Republic
ID.NO.: 03998151
Phone: +420-731483863
Location:PAV V / 006
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.01.02.02 Bar steels and profiles