Základní údaje

ant PROFITOOLS s.r.o.

Address:
Příkop 843/4
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 02224194
Phone: +421-260103721
Location:VP K / 008
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.02.05.07 Tube forming, welding and cutting-off machines