Základní údaje

AlFeCopper Trading s.r.o.

Address:
Újezdská 300
783 86, Dlouhá Loučka
Czech Republic
ID.NO.: 29452481
Phone: +420-603422841
Location:PAV Z / 042B
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12.23.03.01 Aluminium alloy castings