Základní údaje

Zhejiang Geartech Machinery Co., Ltd.

Address:
No. 1900 Haifeng Road
318000, Zhejiang
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57688128785
Location:PAV Z / 052
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.06.02 Semi-products of non-ferrous metals