Základní údaje

ZHEJIANG FLEXIBLE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address:
No. 50, Zhijiang Road, Huimin Street, EDZ
Jiashan
China
ID.NO.:  
Phone: +86-5738483388
Location:PAV Z / 085
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.09.11 Metal hoses