Základní údaje

ZHEJIANG ETERNAL AUTOMATION SCI-TEC CO., LTD.

Address:
Jiangning Road 228
315504, Zhejiang
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57428565795
Location:PAV Z / 065
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories