Základní údaje

ZABI Sp. z o.o.

Address:
Dworska 22
43-354, Czaniec
Poland
ID.NO.: 072703286
Phone: +48-338109744
Location:PAV A2 / 025
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.05.01 Pulley blocks