Základní údaje

Wertheim, s.r.o.

Adresse:
Kračanská cesta 49
929 01, Dunajská Streda
Slowakei
ID-Nr.:  
Telefon: +421-336905521
+421-336905525
Standort:PAV A1 / 030
Messe: MSV

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 02.04 Metallwerkstücke

Produktkategorie: 02.05 Spezialelemente - Metallhalbfabrikate

Produktkategorie: 02.29.01 Geldschränke