Základní údaje

Wertheim, s.r.o.

Adresa:
Kračanská cesta 49
929 01, Dunajská Streda
Slovensko
IČO:  
Telefon: +421-336905521
+421-336905525
Umístění:PAV A1 / 030
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Obory vystavovatele

Obor: 02.04 Kovové obrobky

Obor: 02.29.01 Trezory