Základní údaje

Wertheim, s.r.o.

Address:
Kračanská cesta 49
929 01, Dunajská Streda
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-336905521
+421-336905525
Location:PAV A1 / 030
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.04 Metal workpieces

Product categorie: 02.05 Special elements - metal semi-products

Product categorie: 02.29.01 Vaults