Základní údaje

W rent, s. r. o.

Address:
č. p. 277
018 15, Prečín
Slovakia
ID.NO.: 46908668
Phone: +421-424321231
Location:PAV V / 115
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories