Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Věda a výzkum:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

PAV A1 / 022

Fakultu strojní ČVUT v Praze tvoří celkem 20 ústavů a vědeckých pracovišť, které ...

Veletrh: MSV

Národní centrum průmyslu 4.0

PAV F / 110

Národní centrum Průmyslu 4.0 je technologicky neutrální a otevřená ...

Veletrh: MSV

Národní strojírenský klastr, z.s.

PAV P / 119

Veletrh: MSV

National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara

PAV G1 / 077

Národní výzkumný a vývojový institut pro svařování a testování materiálů - ISIM ...

Veletrh: Plastex

OptiSolutions s.r.o.

PAV F / 136

Veletrh: MSV

Pragolab s.r.o.

PAV F / 008

Veletrh: MSV

SOMI applications and services s. r. o.

PAV V / 163

Inteligentní fotovoltaické elektrárny. Naše společnost nabízí konzultace, projekt ...

Veletrh: MSV