Státy a regiony
Plochy
Veletrhy
PAV G1 / 077

National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara

  • Obor:09.01.01.02 Výzkum v oblasti materiálů

Veletrh: Plastex

Zastoupená firmou
National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara