Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Výzkum v oblasti materiálů

PAV G1 / 077

National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara

  • Obor:09.01.01.02 Výzkum v oblasti materiálů

Veletrh: Plastex

Zastoupená firmou
National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara