Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Školy:

Národní strojírenský klastr, z.s.

PAV P / 119

Veletrh: MSV

Strojnícka fakulta, STU v Bratislave

PAV V / 130

Veletrh: MSV

Vysoké učení technické v Brně

PAV A1 / 026

Veletrh: MSV