Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Zkušebnictví

Vystavovatelé v oboru Zkušebnictví:

Asociace korozních inženýrů, z.s.

PAV E / 005

Veletrh: ProFintech

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

PAV P / 011

Evropská zkušební, inspekční a certifikační organizace ...

Veletrh: MSV

Západočeská univerzita v Plzni

PAV A1 / 025

Výzkumná a vývojová centra Západočeské univerzity v Plzni: Nové Technologie pro ...

Veletrh: MSV