Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Certifikace výrobků

Vystavovatelé v oboru Certifikace výrobků:

Národní strojírenský klastr, z.s.

PAV P / 119

Veletrh: MSV

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

PAV P / 011

Evropská zkušební, inspekční a certifikační organizace ...

Veletrh: MSV