Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Ochranné známky

Vystavovatelé v oboru Ochranné známky:

Úřad průmyslového vlastnictví

PAV P / 011

Veletrh: MSV