Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Orgány státní moci, vládní instituce

PAV P / 011

Design Centrum CzechTrade

https://www.czechtrade.cz/design-centrum-czechtrade
  • Obor:09.02.33.01 Orgány státní moci, vládní instituce

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade