Státy a regiony
Plochy
Veletrhy
PAV F / 028

100% REWORK

  • Obor:09.02.30 Kontrola jakosti

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
100% Rework s.r.o.
PAV P / 011

Design Centrum CzechTrade

https://www.czechtrade.cz/design-centrum-czechtrade
  • Obor:09.02.33.01 Orgány státní moci, vládní instituce

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
PAV V / 142

Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt

https://een-sachsen-anhalt.de/
  • Obor:09.02.08 Vyhledávání obchodních kontaktů v zahraničí

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH
PAV G1 / 077

National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara

  • Obor:09.01.01.02 Výzkum v oblasti materiálů

Veletrh: Plastex

Zastoupená firmou
National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara