Základní údaje

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Address:
17. listopadu 2172/15
708 00, Ostrava - Poruba
Czech Republic
ID.NO.: 61989100
Phone: +420-596991111
Location:PAV A1 / 029
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01.01 Basic and applied research