Základní údaje

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Address:
Štúrova 2
059 21, Svit
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-527842252
+421-905562747
Location:PAV A1 / 031
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01.01.99 Basic and applied research - other