Základní údaje

Výkaz práce

Address:
Eliščino nábřeží 298
500 03, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 25997203
Phone:
+420-216216200
Location:PAV F / 079
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories