Základní údaje

VAKUUMTECHNIK, s.r.o.

Address:
Seredˇská 1124
920 03, Hlohovec
Slovakia
ID.NO.: 36224952
Phone: +421-337910070
Location:PAV V / 115
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories