Základní údaje

Ústecký kraj

Address:
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
Czech Republic
ID.NO.: 70892156
Phone: +420-475657111
+420-475657559
Location:PAV Z / 113
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33 Organisations, institutions

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions