EN

Úřad průmyslového vlastnictví

Address:
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6
Czech Republic
ID.NO.:
48135097
Phone:
+420-220383111
Email:
WWW:
Location:
PAV P / 011
Trade fair:
MSV

Company exhibits at stand:

Česká exportní banka, a.s.
Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.15

Trade marks

Product categorie: 09.02.24

Technical information

Product categorie: 09.02.25

Seminars and special training

Product categorie: 09.02.33.01

State authorities, governmental institutions